Logo Prevare Judaizam i brak
rss FB
Pregled Lista topika

Židovstvo naučava da su muškarac i žena različiti, duševno i tjelesno, da svako od njih ima dužnosti i zadaće koji mu odgovaraju.
U jevrejskom pravu brak je veza između muškarca i žene kojom se sjedinjuju u najužu zajednicu. Svrha samog braka nije samo u nastavku rase, njegov glavni razlog je taj da je brak temelj vjerskog i etičkog života.
U prošlosti, jevrejsko pravo nije u potpunosti zabranjivalo poligamiju, koja je bila uobičajena na Istoku, nego je dozvoljavala da se muž može oženiti sa najviše četiri žene u društvu gdje je poligamija priznata. Tora muškarcu dopušta višeženstvo, dok je ženi zabranjena udaja za više od jednoga muškarca istovremeno. Razlog za to je porodica, to jest želja da se zna ko je djetetov otac, što je vrlo važno u židovstvu.
Kad žena ima dvojicu muževa, ne zna se tačno tko je otac. Drugi je razlog čednost židovske žene, na kojoj se gradi velik dio židovskoga tradicionalnog društva. No, od početka 11. stoljeća, Židovi koji su živjeli u hršćanskim zemljama uzdržavali su se od ženidbe s više nego jednom ženom. Tek je u 10. vijeku u Mainzu poligamija zabranjena svim Židovima koji žive u zapadnim krajevima čime se stalo u kraj dosta nedefinisanom zakonu o poligamiji kod Jevreja.
  Judaizam dopušta razvod. Ako supružnici traže razvod, podnose zahtjev rabinatu, koji će provesti postupak pomirenja. Ukoliko se uvjeri da ne postoji ni jedan osnov za dalji opstanak braka, dati će svoj pristanak.
  Specifičnost jevrejskog razvoda je u tome sto samo muž može dati ženi dozvolu za razvod, dok žena razvod može tražiti samo u ekstremnim situacijama.
Da bi razvod bio valjan, ženi ili njenom pravnom zastupniku mora bit predan get – dokument o razvodu. Get je obično pisan na pergamentu i potpisuju ga dvojica svjedoka.
Dok žena nema get svaka njena veza se smatra preljubništvom, a mogući potomak takve veze naziva se mamzer. Takva žena se naziva aguna - ostavljenica i prema jevrejskom zakonu ne može se razvesti i ponovo udati dok ne dobije već dozvolu od muža.
Potpisana ketuba prije braka osigurava ženu da u slučaju razvoda treba da dobije dio imovine, odnosno sve što je donijela kao miraz.
MT