Logo Prevare Indijanski plemenski brakovi
rss FB
Pregled Lista topika

U indijanskom plemenu Seneka se smatralo normalnim da žena ima dva muža.
Na sjeverozapadu Sjeverne Amerike u plemenu Tlingita, žena je pored muža mogla da ima i ljubavnika i to je obično bio djever. Slično je bilo i kod stanovnika Aleutskih ostrva.

Kod Eskima na Grenlandu je česta pojava bila da žena ima dva, pa i više muževa.

Kod Orang Tanijana na Malajskom poluostrvu žene su mogle da imaju i po četiri muža istovremeno.
Slično je bilo i kod plemena na ostrvu Borneu u Indoneziji.

Na Maršalskim i Markeškim ostrvima, prema izveštaju iz 19. veka, skoro svaka žena je imala dva muža, koji su međusobno bili braća ili prijatelji, ali je žena mogla uzeti i nekog drugog kao pomoćnog muža. Najčešće bi je obojica prosili istovremeno, a koji će od njih postati glavni odlučivao je materijalni status.
Ponekad se dešavalo da žena izabere sporednog muža tek nakon stupanja u brak sa glavnim, ali se dešavalo i da drugi muškarac otme ženu i u tom slučaju dotadašnji glavni muž, ukoliko bi želeo da nastavi život sa ženom, postajao je sporedan. Žena bi spavala između njih dvojice.
Prema jednom opisu, sva braća muža bi postajali sekundarni muževi, a sve ženine sestre sekundarne žene njenog muža, ali to ih nije sprečavalo da stupaju u druge brakove.

Pa hajde se ti ovdje snađi i nekog prevari.
MT