Logo Prevare Sparivanje ili više od koristi
rss FB
Pregled Lista topika

Jedan starogrčki mit, koji je zabilježio Homer govori da je nekad čovek bio sasvim drugačiji nego danas.
Poslušajmo androginu bajku iz Platonove Gozbe [Symposion]:
Na početku, taj naš predak bijaše seksualno samodostatno i savršeno biće, Androgin sa svim atributima ženskoga i muškoga. Pračovjek posjedovaše četiri noge i četiri ruke, dva obraza i loptasti oblik, a također genitalije obaju pola. Grnji dio tijela uključujući i vrat, bio je okrugao, sličan buretu. lmao je po dva para ruku i nogu, glavu sa dva jednaka lica, koja su gledala u suprotnim pravcima..Bio je vrlo pokretljiv.
Iskreno govoreći, ako je tako stvarno izgledao, nije postojao nikakav razlog da ga neko prevari, a i kako bi?
Ispolinska je, kaže mit, bila njegova snaga. Svojom snagom ugrozio je i same bogove. Pračovjek, po kratkom postupku, biva rasječen od Zevsa u dva polučovjeka. Oni se sad zovu muškarac i žena, te su osuđeni na prokletstvo da, s dušom što krvari, ištu drugu polovinu, od koje su odijeljeni da bi pojmili da dio nije cjelina i da čovjek nije bog. Od toga se vremena oba polučovjeka utječu pomoći Erosa, koji može sastaviti ono što pripada zajedno i vratiti čovjeka samome sebi.

Od tada sve do danas te dvije polovine muškaraca i žena teže da se spoje, da budu jedno.
Ta težnja za spajanjem, sjedinjavanjem, duboko je usađena u njihovu prirodu, a polni nagon je jedna od najjačih snaga koja ih pokreće na to.

Kažu da se mit o težnji da se nekada raspolovljeno biće ponovo spoji u jednu cjelinu, što skladnije, ostvaruje brakom. Muškarcu i ženi ostaje da da svoje udruživanje učine trajnim i što čvršćim. To čine stvarajući čvrst bračnu zajednicu.
Završna faza procesa transformacije braka u prvobitnoj zajednici jeste pojava monogamijskog braka. Monogamijski brak se razvio na prelazu iz varvarstva u civilizaciju.
Po Engelsu monogamijski brak je karakterističan za civilizacijski period. Istorijski posmatrano on je najsavršeniji oblik ljudskog braka. Monogamijski brak zasnovan je na vladavini muškarca, sa izričitim ciljem rađanja dece s neosporivim očinstvom. (Šta na ovo kažu feministkinje?) Monogamija se razvila iz porodice parova tj. sindijazmičkog braka (od grčke riječi sindijamos- sparivanje po parovima).

U Komunističkom manifestu nalazi se čuveni i često spominjani zahtjev za ukidanjem porodice:
Na čemu počiva današnja buržoaska porodica? Na kapitalu, na privatnoj zaradi. U potpunom razvijenom obliku ona postoji samo za buržoaziju; ali ona nalazi svoju dopunu u prisilnoj lišenosti od porodice na strani proletera i u javnoj prostituciji.

Nećemo ovdje analizirati šta su Marks i drugovi htjeli da kažu, ali da je ekomomska prisila razlog mnogih tužnih brakova i prevara ostaje činjenica.

Današnje vrijeme donijelo je i vrlo širok tretman pojma braka, pa se brakom smatra i zajednica istospolnih osoba.
U svakom slučaju oslobađanje bilo kakve prisile dovelo je do liberalizacije odnosa u braku, pa se nerijetko i klasični pojam bračne prevare izmjenio.
Negdje... i donekle.
Ako pogledate ranije i neevropske oblike braka mogli bi reći da je vladajuća hrišćanska civilizacija shvatila i prihvatila, da su legitimni i drugi oblici svijesti.
Bar javno.
A kako je sve promjenjivo pokazuje i gornja ilustracija iz jednog perioda prošlog vijeka: hipi pokret i slobodna ljubav iz šezdesetih XX vijeka u XXI vijeku se čine jednako radikalim kao i Marksovi pozivi za ukidanjem porodice.
MT