Bračne prevare 

Šta se podrazumjeva pod brakom

Vrste i modeli bračne zajednice

Tibetanski i slični običaji

Indijanci, Eskimi i druga egzotična ostrva ...

Judaizam

Hrišćanstvo

Islam

Budizam

Muška i ženska prevara?

Prepoznajte bračnu prevaru

Biblija i razvod?

Stari Grci i drugovi marksisti

Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima pravo na brak spada pod jedno od osnovnih ljudskih prava. Brak je, u pravnom smislu, zakonom uređena životna zajednica između žene i muškarca.

Porodični zakon Bosne i Hercegovine zajednicu istospolnih partnera ne definiše kao brak U novijem vremenu ovakva vrsta zajednice postaje pravno priznata u mnogim državama.

Za sklapanje braka moraju biti ispunjene određene pravne pretpostavke propisane zakonom da bi pravni poredak takvoj zajednici priznao učinke braka. Učinci braka mogu biti lično pravni (npr. prezime bračnih drugova) i imovinsko pravni (npr. bračna stečevina).

Životna zajednica dvije osobe koje nisu u braku u pravnom smislu naziva se izvanbračna zajednica. Zakonom je određeno da je izvanbračna zajednica ona koja traje duže od tri godine ili kraće ukoliko je u njoj rođeno dijete.Takva zajednica, u novije vrijeme, u velikoj mjeri proizvodi gotovo sve pravne učinke kakve proizvodi i brak te je u pravnom smislu gotovo izjednačena s brakom.

Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine u izvanbračnu zajednicu nije dozvoljeno stupiti sa osobom mlađom od 16. godina.

Poligamija je u Bosni i Hercegovini zabranjena zakonom i prekršitelj snosi posljedice u vidu zatvorske kazne.

Zakon još kaže

1-Ko sklopi novi brak iako se u braku već nalazi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

2- Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko sklopi brak s osobom za koju zna da se u braku već nalazi.

U sadašnje vrijeme je dominirajući princip da je izbor bračnog druga prepušten mladoj/mladoženji.

U takvim slučajevima nema prisile kod izbora, ali ostaje vječita tema ko je koga prevario i ko je koga izabrao...